AGE QUOD AGIS
Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

มี 154 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน
(สารสาสน์พิทยาดารารุ่ง)

 

สารสาสน์พิทยาดารารุ่ง                       น้ำใจมุ่งสร้างชื่อให้ลือเลื่อง

จิตจำรูญคุณธรรมนำประเทือง             เป็นศรีเมืองเฟื่องฟูอยู่คู่ฟ้า

เรานักเรียนเพียรฝึกการศึกษา                  ให้เก่งกล้าสุดประเสริฐบังเกิดผล

อยู่ที่ไหนให้เห็นว่าเป็นคน                      ยุวชนชาติชาตรีเป็นศรีเมือง

เรานักเรียนรู้รักในศักดิ์ศรี                 เอาความดีนำวิชาสถาผล

วิทยาอย่างเดียวไม่เชี่ยวชน                   เกิดเป็นคนจิตจำรูญจึงรุ่งเรือง

สารสาสน์พิทยากล้าหาญ             ใจโอฬารจิตอารีมีกุศล

น้ำใจเดียวเป็นพลังยังสกนธ์                  ก่องกมลสามัคคีเป็นศรีเมือง

ฟังเพลงประจำโรงเรียน คลิก

คติพจน์ ปรัชญา

คติพจน์ของโรงเรียน
Age Quod Agis
ทำอะไร ทำจริง
 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน
คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน
 

 

 

เอกลักษณ์
ภาษาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
 

 

 

อัตลักษณ์
ลายมือเด่น  เน้นภาษา  พัฒนาระเบียบวินัย

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน      
 

สีฟ้าสีขาว
  
             สีฟ้า  หมายถึง   ความเข็มแข็ง ความกล้าหาญ ความฉลาด
สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ งดงาม  ความสดใส
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในฐานะสถาบันการศึกษาสากลโดยดำเนินการ
ปรับการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันสมัย เพื่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นบุคคล
ทั้งครบ(The Whole man) มีคุณภาพ (Quality) บนพื้นฐานของคติพจน์ประจำโรงเรียนสารสาสน์พิทยา 
คือ  ทำอะไร  ทำจริง (AGE  QUOD  AGIS)ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ ทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ มีทักษะทางด้านภาษา  ศิลปะและดนตรี

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา เป็นโรงเรียนลำดับที่ 1 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2507 ด้วยอาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง 12 ห้องเรียน และเรือนไม้ชั้นเดียวอีก 1 หลังเล็ก มี 3 ห้องเรียน โดยมีโรงอาหารโล่งและสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม พร้อมด้วยสนามหญ้าและสนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียน บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 372 ถนนสาธุประดิษฐ์ ตำบลบางโพงพาง อำเภอยานนาวา  จังหวัดพระนคร (ในสมัยนั้น) ในปีแรกเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักรเรียน 410 คน ครู 16 คน

ใน ปี พ.ศ. 2510
ทางโรงเรียนได้ต่อเติมอาคารไม้ชั้นเดียวให้มีจำนวนห้องเพิ่มขึ้นกลายเป็นอาคารแฝดและย้ายโรงอาหารมาอยู่หลังอาคารไม้ 2 ชั้น หลังแรก
 
 
ใน ปี พ.ศ. 2521
ได้ ขยายบริเวณออกไปทางด้านหลังอีก 4 ไร่ 68 ตารางวา เพื่อสร้างอาคาร 2 ชั้น  เป็นครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 4 ห้องเรียน
ใน ปี พ.ศ. 2522
ด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้รื้ออาคารไม้เรือนแฝด แล้วสร้างเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 20 ห้องเรียน
ใน ปี พ.ศ. 2526
ซื้อ ที่สวนผักติดกับโรงเรียนด้านในเพิ่มอีก 2 ไร่ สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 8 ห้องเรียน และในปีถัดมา (พ.ศ. 2527) สร้างอาคาร 2 ชั้น ครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ 6 ห้องเรียน
ใน ปี พ.ศ. 2528
สร้างอาคาร คอนกรีตสูง 5 ชั้น ยาว 68 เมตร ชื่อว่า "อาคาร St.Anne" ปีแรกสร้างไว้เพียงครึ่งเดียว ต่อมาภายหลังสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ ใน ปี พ.ศ. 2530 และใช้เป็นสถานที่ตั้ง "โรงเรียนสารสาสน์ศึกษา" ซึ่งรับกิจการมาจากโรงเรียนสมจิตรศึกษา และขอเปลี่ยนชื่อมาเป็น "โรงเรียนสารสาสน์ศึกษา" เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ใน ปี พ.ศ. 2529  สร้างอาคารคอนกรีตสีขาวหลังใหญ่ทรงโรมันชื่อว่า "อาคาร St.Mary&john" ขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนของแผนกอนุบาลโดยเฉพาะ ปีแรกสร้างเพียงครึ่งหนึ่ง ต่อมาได้ต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์ใน ปี พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตสูง 5 ชั้น ยาว 56 เมตร  มี 24 ห้องเรียน ชั้นล่างสุดเป็นระเบียงกว้าง 8 เมตร เหมาะสำหรับให้นักเรียนทำกิจกรรม ส่วนด้านหลังเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน ชั้นบนสุดเป็นห้องประชุมใหญ่
ใน ปี พ.ศ. 2536
สร้างอาคารคอนกรีตสุง 5 ชั้น 16 ห้องเรียน ชื่อว่า "อาคาร St.Dominic" ชั้นล่างเป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนแผนก Extra Class Programme ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแผนกสองภาษา (Bilingual Programme) ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ในปัจจุบัน

ใน ปี พ.ศ. 2537
สร้างอาคารคอนกรีตสูง 7 ชั้น ยาว 77 เมตร เป็นรูปตัวยู (U) มี 42 ห้องเรียน ชื่อว่า "อาคาร St.joseph" ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ มีห้องธุรการ ในปีเดียวกันได้สร้างอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ชื่อว่า"อาคาร St.Theresa" จำนวน 12 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นโรงอาหารและห้องประชุม
ใน ปี พ.ศ. 2546
เพิ่มเติมอาคารประกอบการอีก 1 หลัง ให้ชื่อว่า"อาคาร White House" ใช้เป็นห้องสมุดในแผนกอนุบาล. ห้องสมุดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจัดทำเป็นห้องประวัติโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ใน ปี พ.ศ. 2551
สร้างอาคารคอนกรีตสูง 7 ชั้น ยาว 48 เมตร กว้าง 16.5 เมตร สูง 31.85 เมตร จำนวน 30 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ มีเวทีสำหรับจัดกิจกรรม ชั้นบนสุดเป็นห้องประชุมชื่อว่า "อาคาร Ave Maria" เพื่อสร้างเป็นที่ระลึกในโอกาส "ครบรอบ 44 ปี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา"
แหล่งที่มาของข้อมูล: หนังสืออนุสรณ์ 44 ปี สารสาสน์พิทยา หน้า 110-114
ลิขสิทธิ์ © 2018 Sarasas Pittaya School. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Both new watches use ArtyA`s characteristic guitar-shaped case which comes from the brand`s Son of Sound accumulating of music-inspired pieces. Both accept the aforementioned case breitling replica which measures 37mm wide, 49mm tall, and 15mm thick; and they are crafted application ArtyOr - an admixture fabricated out of rolex replica gold and recycled bullets - and atramentous PVD. One affair -to-be buyers should agenda is omega replica that the case is not baptize resistant. Now, let`s yield a afterpiece swiss rolex attending at the two of them, alpha with the ArtyA Cumbere Tourbillon.